Ką siūlome:

 • apskaičiuojame objekto kainą;
 • nustatome statybos-renovacijos kainą būsto paskolai;
 • įvertiname projektavimo ir statybos riziką – projektų netikslumus, projektų pakeitimus, kainodaros pokyčius, statybos kokybę ir statybos vadybą;
 • nustatome statybų kainą ir pateikiame sąmatą Jums patogiu elektroniniu formatu;
 • organizuojame statybą-renovaciją ir su ja susijusią veiklą;
 • organizuojame ir atliekame statinio techninę priežiūrą;
 • organizuojame ir atliekame statinio projekto vykdymo (autorinę) priežiūrą;
 • organizuojame statybos užbaigimą ir statinio įregistravimą;
 • konsultuojame statinio statybos ir su ja susijusiais klausimais.

Kokia nauda:

 • sumažinama investavimo rizika;
 • palengvinamas statybos planavimas;
 • turint projekto vertinimą palengvinama finansavimo paieška;
 • objektyviai įvertinamos statybos išlaidos.
 • sutaupoma iki 20% statybos vertės;
 • išvengiama ginčų tarp statybos dalyvių;
 • trumpėja statybų laikas.

 
 Kodėl mes:

 • užtikriname maksimaliai tikslius darbų kiekius ir sąmatas: skaičiavimus atlieka atestuotas sąmatininkas, atestuotas statybos darbų vadovas ir atestuoti atitinkamų sričių projektuotojas;
 • glaudžiai bendradarbiaujame su visais statybos dalyviais, todėl galime pasiūlyti tinkamus Rangovus, Tiekėjus, statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovus;
 • dirba atestuoti techninės priežiūros, statinių projektavimo ir statybos valdymo specialistai.

Reikalinga konsultacija?

+370 606 09760
info@ntrendesta.lt